Образование за възрастни

В Германия има много възможности да продължите образованието си след завършване на училище или университет. Под понятието „образование за възрастни“,различни организации предлагат множество образователни програми за възрастни. Възрастните могат да довършат училищното си образование, да посещават езикови курсове, да придобият специална квалификация, например компютърни умения, а също и да продължат професионалното си обучение.

По-долу е представен преглед на сектора за образование за възрастни.

Предложения от Пазара

26 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването