Намиране & кандидатстване за работа

Имаш призната квалификация или опит в професия, която ти позволява да работите в Германия? Тогава можеш да кандидатстваш за работа в някое предприятие. Можеш да намериш свободни работни места в трудовите борси. Може обаче и просто да подадеш молба в предприятието, в което искаш да работиш. Това се нарича „инициативно кандидатстване“. Какво е важно при кандидатстването, можеш да научиш в категорията Bewerbung (Кандидатстване).

Ако търсиш допълнително обучение или преквалификация, можеш да намериш повече информация в категорията Qualifizierung und Weiterbildung (Квалификация и допълнително обучение).

Все още не си намерили подходящата работа? Тогава можеш да получиш подкрепа от службата за кариерно консултиране. Можеш също така да направиш стаж в много компании, за да се запознаеш с нова професия и компания. Преглед на различните професии можеш да намериш на berufe.net.

Ако искаш професионално обучение, в категорията Ausbildung (Професионално обучение) можеш да намериш повече информация за различните видове професионални обучения. Там има и информация за това, как можещ да си намериш такова обучение.

Информация за самостоятелна заетост в Бремен можеш да намериш в категорията Selbstständigkeit (Самостоятелно заети лица).

Независимо в каква ситуация се намираш в момента- има центрове за консултации, които ще те подкрепят по пътя към работата и ще ти помогнат да намерите правилната!

Предложения от Пазара

Подтеми

68 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването