Курсове по немски език за жени

Има курсове по немски език, които са предназначени само за жени. Например курсовете „Мама учи немски“, курсовете MiA и курсовете за интеграция на жени (BAMF).

Курсовете „Мама учи немски“ се провеждат в заведения като детски градини или училища. Участничките могат да се включат в курса директно на място, след като доведат детето си в детската градина. Ако проявяваш интерес, моля, свържи се с „Paritätische Bildungswerk“, който организира курсовете в Бремен.

Курсовете MiA (Migrantinnen einfach stark im Alltag или „Жените мигранти просто са силни в ежедневието“) са предназначени от жени за жени и обикновено се провеждат в класна стая.
Участничките говорят по важни за тях теми. В процеса на работа можеш да подобриш своя немски език. В някои дни, всички участнички
излизат заедно навън, например, за да опознаят града. В курсовете на MiA често се предлагат и други дейности, като например шиене, пеене или рисуване. MiA е програма от курсове, в която жените се укрепват и насърчават взаимно. Те научават нови неща и заедно с това преживяват много нови неща.

Курсът за интеграция на жените (BAMF) се фокусира върху отглеждането и обучението на децата, посещението на местни институции и организации, които са от значение за целевата група, и обсъждането на ролите на половете в Германия и съответните родни страни. Както и при общия интеграционен курс, целта на интеграционния курс за жени е придобиване на умения по немски език на ниво B1 според „Общата европейска езикова рамка“ (ОЕЕР).

Допълнителна информация за интеграционните курсове за жени можеш да намериш на уебсайта на BAMF (Navi).

Предложения от Пазара

4 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването