Кандидатура

Ако сте намерили предложение за работа, което ви интересува, можете да кандидатствате. Прочетете внимателно описанието на работата. В описанието ще намерите информация за това, какво трябва да можете да правите и какво трябва да представите на работодателя, за да кандидатствате. По правило трябва да представите поне придружаващо писмо, автобиография и документи, свързани с квалификацията ви, като например сертификати. В обявата за работа също така е посочено, къде трябва да подадете документите и под каква форма.

Ако имате нужда от помощ при кандидатстването, има различни услуги, които могат да ви помогнат. Те са изброени по-долу в рубриката Angeboten (Предложения).

Съществуват и курсове за обучение за кандидатстване, в които можете да получите индивидуална подкрепа за кандидатстването си от консултант. Тези курсове за обучение често включват и практика за провеждане на интервю.

Предложения от Пазара