Интеграционни курсове

В интеграционния курс не само ще се научите да говорите по-добре немски език, но и ще се запознаете с културата и живота в Германия. Всеки интеграционен курс се състои от езиков курс и интеграционен курс. Крайната цел е езиково ниво B1.

В езиковия курс ще учите немски език и ще говорите по важни теми от ежедневието. Сред тях са например работата и професията, обучението и по-нататъшното образование, грижите за децата и възпитанието, пазаруването/търговията/потреблението, свободното време и социалните контакти, здравето и хигиената/човешкото тяло, медиите и използването им, както и условията на живот.

В курса по ориентация ще научите за германската правна система, историята и културата, правата и задълженията в Германия, формите на съжителство в обществото, ценностите, които са важни в Германия, толерантността и равенството. Курсът за ориентация завършва с финален тест.

Съществуват и специални интеграционни курсове, които са предназначени за определена група хора. Към тях спадат следните курсове:
– курсове за повишаване на грамотността
– курсове по втори език
– курсове за жени
– курсове за родители
– курсове за интеграция на младежи
– курсове за подкрепа
– интензивни курсове

Предложения от Пазара

20 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването