Видове работа

В Германия има много различни видове работа. Най-разпространеният вид работа е работата на пълен работен ден, при която обикновено работите 40 часа в една компания. Понякога при работа на пълен работен ден работите малко по-малко. Броят на часовете при работа на пълен работен ден зависи от местоработата.

При работа на непълен работен ден работните часове могат да бъдат например 20 или 30 часа.

В твоя трудов договор е посочено колко часа трябва да работиш. В него е посочено също така, дали си нает на временна или постоянна работа.

Съществуват и други видове работа и мерки, които може да ти подхождат повече. За това можеш да получиш съвет например от Бюрото по труда или Агенцията по заетостта.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването