Център по заетостта Бремен

„Център по заетостта Бремен“ е съвместен проект на „Агенция по заетостта Бремен-Бремерхафен“ и община Бремен. Ако имате разрешително за работа, „Център по заетостта“ ще Ви помогне да намерите работа. Например, можете да получите информация по темите обучение, квалификации, самостоятелност и немската система на пазара на труда. Ако сте безработен/на, можете да получите финансова помощ от „Центъра по заетостта“.

Центърът по заетостта има няколко офиса в Бремен. Моля информирайте се кой Център по заетостта е отговорен за Вас .

„Централен контактен пункт за бежанци“  е служба на Центъра по заетостта, която е специализирана в работата с бежанци и имигранти.

Ако посещавате Центъра по заетостта за първи път или нямате уговорен час, тогава входната зона е първият контактен пункт. Там служителите приемат Вашата заявка, раздават молби, отговарят на първоначалните въпроси и установяват връзки с други служители.
Текущото работно време можете да намерите на интернет страницата на Центъра по заетостта или на интернет страницата на „Централен контактен пункт за бежанци“.

„Центърът по заетостта“, централна част
© Kristina Bumb

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , , , , , ,