Социално осигуряване в първите дни – AOK

След Вашето пристигане в Германия, първоначално сте социално осигурени в AOK. Във Вашия Портал за имигранти AOK събира цялата информация за социалното осигуряване в Германия. В центровете за обслужване можете да получите съвети и информация по темата за социалното осигуряване.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,