Пътища към заетостта – „Pro KiTa II“

Програмата за квалификация „Pro KiTa II“ дава възможност за стартиране на нова кариера/навлизане в устойчивата сфера на образованието в ранна детска възраст и има за цел да открие дългосрочни перспективи за заетост. Квалификационната мярка е насочена към хора, които се интересуват от педагогическа работа в областта на ранното детско образование, биха искали да придобият първоначален практически опит в детска градина и имат основен интерес към по-нататъшно обучение за придобиване на държавно признат статут на възпитател/социално-педагогически асистент или детегледач. Като част от квалификационната мярка сенаторът по икономика, труд и Европа подкрепя придобиването на 900 часа практика в социално-педагогическата сфера.

Програмата за квалификация се провежда в центровете за дневни грижи в Бремен като част от временна работа на непълно или пълно работно време. За периода на заетост длъжността ще бъде класифицирана съгласно TV-L-S 2.1.

Квалификационната програма Ви предлага широк набор от дейности в детските градини. Вие ще помагате на педагогическия персонал през целия ден с творчески и игрови дейности, по време на екскурзии и при хранене.

Основните теми включват:
• съпровождане и подпомагане на образователни програми, които се провеждат под ръководството на специалисти в областта на образованието
• съпровождане и подпомагане в ежедневни ситуации (грижи, хранене, …)
• подготовка и провеждане на екскурзии
• изготвяне и изпълнение на програми за физическа активност
• подпомагане на дейностите по поддържане на дома

По време на програмата за квалификация педагогическият персонал в центровете за дневни грижи оказва подкрепа.

Изисквания за участие: Интересувате се от работа в областта на образованието в ранна детска възраст и притежавате високо ниво на социална компетентност, умения за работа в екип и емпатия? Бихте искали да придобиете допълнителна квалификация като образователен специалист? За да бъдете приети в програмата, се нуждаем от доказателство за Вашите училищни и образователни квалификации, както и от актуална автобиография.

Доказвайки 900 часа практика, участниците изпълняват важно изискване за достъп до обучение или продължаване на образованието, за да станат преподаватели.
По-нататъшното обучение за възпитател дава възможност за работа в много различни социално-образователни сфери, като например детски градини, ясли, начални училища, отворени или стационарни заведения за младежи, както и младежки центрове за отдих. Проектът съпровожда и подкрепя участниците по пътя им към педагогическата работа. Заедно с участниците проучваме кои пътища към педагогическата работа са подходящи за тях и кои форми на обучение в областта на педагогическата работа им подхождат.

Посетете уебсайта на доставчика за повече информация относно регистрацията:
pbwbremen.de/pro-kita-ii
ДоставчикParitätisches Bildungswerk Bremen | Bremerhaven
АдресBahnhofsplatz 14, 28195 Bremen
Лице за КонтактиNina Blau und Lena Hommers
Телефон+49 421 1747284
Имейлwib-paedagogik@pbwbremen.de
Уебсайтpbwbremen.de/pro-kita-ii
Последна проверка: 7. декември 2023

Беше ли полезна тази страница?

Това е добре да се чуе. Благодарим ви за обратната връзка!

Съжалявам за това. Какво бихме могли да подобрим?

    Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,