Основна квалификация в областта на дневните грижи за деца B1

Живеете в Бремен, владеете няколко езика и искате да работите с деца и семейства?

Федерална провинция Бремен и организацията PBW биха искали да квалифицират повече хора за педагогическа работа с деца на възраст от 0 до 3 години. Ето защо в рамките на проекта на ESF „Пътища към заетост“ вече се предлага основна квалификация в областта на дневните грижи за деца за желаещите с ниво на владеене на немски език B1.

Можете да участвате в тази основна квалификация в областта на дневните грижи за деца, ако наред с другото:

  • имате способността и желанието да участвате в квалификацията
  • и сте достигнали ниво B1 по немски език (съгласно Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР))
  • можете да представите свидетелство за съдимост и удостоверение за здравен статус.

В рамките на тази основна квалификация по дневни грижи за деца ще се запознаете с професионалната педагогическа работа с деца на възраст от 0 до 3 години в клас и на практика. Това включва:

  • необходимите педагогически основи и добре подкрепени системи за образование в ранна детска възраст, за да се подготвят децата за бъдещето
  • педагогическа терминология за добра комуникация с деца, родители и колеги
  • Информация за самостоятелна заетост като детегледач/ка
  • подобряване на уменията по немски език

В продължение на 6 месеца ще посещавате подготвителната квалификация за дневни грижи за деца при нас в Партньорската организация за обучение в Бремен и ще преминете практика. Ако след това работите като детегледачка, ще участвате и в програмата за квалификация на работното място.

Посетете уебсайта на доставчика за повече информация относно регистрацията:
pbwbremen.de/grundqualifizierung…
ДоставчикParitätisches Bildungswerk Bremen | Bremerhaven
АдресBahnhofsplatz 14, 28195 Bremen
Уебсайтpbwbremen.de/grundqualifizierung…
Последна проверка: 7. декември 2023

Беше ли полезна тази страница?

Това е добре да се чуе. Благодарим ви за обратната връзка!

Съжалявам за това. Какво бихме могли да подобрим?

    Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,