Обучение/преквалификация за социално-медицински работник

В Паритетния учебен център можете да се обучите/преквалифицирате в социално-медицински работник.

Социално-медицинските работници работят с хора с физически, душевни и психически заболявания.

За участие се нуждаете от:

 • диплома за завършено средно образование и три години подходящ професионален опит или
 • еквивалентна диплома за завършено училище от друга държава, доказателство за владеене на немски език на ниво B2 и три години подходящ професионален опит или
 • диплома за средно образование, професионално обучение и поне 900 часа подходящ професионален опит или
 • право на прием във ВУЗ и най-малко 900 часа подходящ професионален опит

За участието си работодателите могат да кандидатстват за субсидия от Федералната агенция по заетостта чрез Закона за квалификационните възможности. При преквалификация можете да кандидатствате за финансиране чрез ваучер за обучение от Центъра по заетостта/Федералната агенция по заетостта.

Дисциплините включват:

 • комуникация
 • общество
 • основи на социалната педагогика/социалната грижа
 • основи на медицината
 • практика в социалната педагогика/социалната грижа
 • педагогически медии
 • правни и административни основи

Съдържанието се основава на учебните сфери в обучението за социално-медицински работници, както и на опита и практиката на участниците.
Освен това има специализации, както и практически и часове за проекти по специални теми.

Преквалификацията/обучението завършва с държавния изпит за социално-медицински работник.

Допълнителна информация можете да получите от интернет страницата на предлагащата организация.

Посетете уебсайта на доставчика за повече информация относно регистрацията:
pbwbremen.de/ausbildung-umschulu…
ДоставчикParitätisches Bildungswerk Bremen | Bremerhaven
АдресBahnhofsplatz 14, 28195 Bremen
Лице за КонтактиFrau Ulike Habben
Телефон+49 421 1747219
Имейлhep@pbwbremen.de
Уебсайтpbwbremen.de/ausbildung-umschulu…
Последна проверка: 16.11.2023

Беше ли полезна тази страница?

Това е добре да се чуе. Благодарим ви за обратната връзка!

Съжалявам за това. Какво бихме могли да подобрим?

  Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,