Обучение/преквалификация за възпитател

В Паритетния учебен център можете да се обучите или преквалифицирате за възпитател.

Възпитателите работят с деца или младежи напр. в детски ясли, детски градини, центрове за следучилищни грижи, целодневни училища, развлекателни заведения, социално-образователни заведения, стационарни грижи за деца и младежи.

Обучението/преквалификацията е за хора от Бремен, които отговарят на едно от тези изисквания:

 • диплома за средно образование (реално училище) и три години подходящ професионален опит (работа с деца или младежи)
 • диплома за завършено средно образование (реално училище), професионално обучение и най-малко 900 часа подходящ професионален опит
 • еквивалентна диплома за завършено училище от друга държава, доказателство за владеене на немски език на ниво B2 и три години подходящ професионален опит
 • най-малко две години подходящо професионално обучение (напр. социално-педагогическа асистенция)
 • право на прием в университет и най-малко 900 часа подходящ професионален опит

За участието си работодателите могат да кандидатстват за субсидия от Федералната агенция по заетостта по Закона за квалификационните възможности за участие.

При преквалификация можете да кандидатствате за финансиране чрез ваучер за обучение от Центъра по заетостта/Федералната агенция по заетостта.

Дисциплините обхващат:

 • немски език и комуникация
 • общество и политика
 • формиране на образователни взаимоотношения
 • педагогическа работа с групи
 • планиране на социално-педагогически образователни процеси
 • цялостно насърчаване на здравословното развитие
 • разпознаване на природни и еколого-педагогически взаимовръзки, екологосъобразни действия
 • правни и административни основи на социално-педагогическата работа
 • формиране на възпитателно-образователни партньорства с родители и възпитатели
 • екипно развитие
 • сътрудничество с институции и мрежи

Съдържанието се основава на учебните сфери на обучението за възпитател. Освен това има избираеми предмети за по-задълбочено изучаване, например „Обучение и възпитание без предразсъдъци“.

Обучението/преквалификацията завършва с държавен изпит за възпитател.

За повече информация, моля, разгледайте интернет страницата на предлагащата организация.

Foto vom Eingang zum Paritätischen Bildungswerk
© Paritätisches Bildungswerk

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,