Мобилно ателие за деца

Мобилно ателие за деца е арт работилница, където децата могат да се разтоварват чрез творчество. Има рисуване, занаяти и много други. Предложението е безплатно и е достъпно за всички деца.

За повече информация, моля, посетете интернет страницата на предлагащата организация.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,