Миграционни консултации – Каритас Бремен

При миграционните консултации за възрастни на Каритас можете да получите консултация по всички въпроси, свързани с темата за миграцията.

Можете да се свържете с Центъра за консултации на Каритас с широк кръг от въпроси. Ако имате въпроси относно избора на образование и професия, езикови курсове или правни аспекти, можете да се свържете със службата за миграционни консултации на Каритас.

Каритас Бремен предлага открити часове за консултации и има пет офиса в Бремен, в централната част, в Шноор, в Шваххаузен, в Хухтинг и във Фар.

Повече информация ще откриете на интернет страницата на предлагащата организация.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,