Консултации и не само – „Център за мигранти и междукултурни изследвания“ (ZIS)

„Центърът за мигранти и междукултурни изследвания“ (ZIS) подпомага и консултира мигрантите при тяхната интеграция в обществото и предлага, наред с други неща, интеграционни курсове, езикови курсове и групови творчески дейности.

За повече информация, моля, посетете интернет страницата на предлагащата организация.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , , , , , ,