ГзДБ – Грижа за деца в Бремен

Грижа за деца в Бремен, опека & дневна грижа за деца

Вашето дете е под три години и търсите дневна грижа? ГзДБ – Дружество с нестопанска цел с ограничена отговорност „Грижа за деца в Бремен“ е първият адрес, на който да потърсите детегледачи.
ГзДБ познава децата и семействата им. От името на Свободния ханзейски град Бремен организацията с нестопанска цел ГзДБ консултира родителите и предава децата

  • на дневните грижи на независими, квалифицирани детегледачи, така че детето да бъде добре обгрижвано през деня,
  • на целодневна грижа от приемни семейства в Бремен, които желаят да дадат на детето сигурен дом за постоянно или временно.

PiB тясно си сътрудничи с над 300 детегледачи и около 500 приемни семейства в град Бремен. За да могат те да изпълняват всичките си задачи по най-добрия възможен начин, консултациите и подпомагането са част от фиксираната гама от услуги на ГзДБ.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,