connect – Превенция и интеграция чрез работа на терен с младежи, които са били принудени да станат бежанци

Ориентирането в непознатото обществено пространство и придобиването на знания за предложения и насърчаващи интеграцията възможности за себереализация изискват много време и усилия. По време на такава фаза на несигурност по отношение на насоката им, младежите, които са избягали от страната си, може да са по-предразположени към хора, които поставят собствените си интереси над тези на другите – особено над тези на младежите, които търсят връзка и принадлежност – и които се стремят да им повлияят в името на собствения си интерес. За да може да предложи подкрепа на млади хора, принудени да станат бежанци, екипът на „connect“ работи с тази целева група в областта на работата на терен.

Членовете на екипа са активни в кварталите на Бремен в източните, средно-западните и южните региони. Работата на „connect“ следва подход на улеснен контакт и в допълнение към връзките и взаимоотношенията на (публични) места за срещи, има също за цел да осигури дългосрочна подкрепа и съвети за младите хора. Това понякога се случва в сътрудничество със стационарни институции, както и с мобилни координатори и съветници от институциите за помощ за бежанци или младежки и социални дейности, за да могат бързо и ефективно да се инициират подпомагащи и базирани на потребностите предложения. Фокусът при това е върху интегративните аспекти на образователните и ориентирани към срещи предложения за свободното време.

Работата с младежи на терен предлага на младите хора с бежански опит предложения, ориентирани към света на живота, с поверителен контакт с надеждни лица във фазата на тяхното ориентиране в новата социална среда. Личното позициониране в квартала и в градското пространство, запознаването със съществуващи предложения за открита работа и помощ за младежи, срещи с други хора на същата възраст, участие в спортни и образователни дейности за свободното време, както и посредничеството между специфични институции в мрежа за подкрепа формира структурата на предложението на „connect“.

Основната цел на екипа е да насърчава обществената и общностна интеграция, напр. чрез

  • намаляването на предразсъдъците и страховете от контакт в контекста на споделения положителен опит
  • намаляването на девиантните форми на поведение чрез подходи за превантивна работа
  • предаването на опит при признаването, участието, принадлежността и самоефективността в трудната фаза на промяна
  • засилването на приемането на разнообразните транскултурни идентичност и общество

Екипът гледа на себе си като на допълващо предложение с цел облекчаване на други институции в сферата на труда и запълването на пропуски сферата на педагогиката на свободното време и контактите. Спонсорството на „connect“ е от „Асоциацията за насърчаване на интеграционната работа с младежи“ (VAJA).

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
Доставчик„Асоциация за насърчаване на интеграционната работа с младежи“ – connect
Лице за контактHerr Christoph Reineke
Телефон+49 421 51420752
Електронна пощаconnect@vaja-bremen.de
Уебсайтvaja-bremen.de

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen