Предложения за платени курсове по немски език

В Бремен има няколко фирми, предлагащи платени курсове по немски език. Не е възможно разходите за тези курсове да се покриват от Федералната служба за миграцията и бежанците или от Европейския социален фонд. Това означава, че Вие трябва сами да заплатите тези курсове.

Каква е цената можете да научите от самите организатори на курсовете.

1 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването