Младежки клубове

Младежките клубове са специални места за срещи на млади хора на възраст над 14 години. В младежките клубове ще намериш много идеи за занимания в свободното си време и ще можеш да се запознаете с други млади хора. Програмите са за момичета и момчета. Съществуват обаче и предложения, които са специално предназначени само за момичета или само за момчета.

 

42 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването