Комуникация & медии

Тук ще намериш информация за каналите за комуникация, които можеш да използваш в Германия. В допълнение към телефона, интернет и мобилната мрежа, за кореспонденция е на разположение, например „Deutsche Post“. Писмата са необходими главно, ако искате да се свържете с държавни органи.

Предложения от Пазара

5 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването