Езикови курсове, съответстващи на професията

За да можеш да работиш в Германия, трябва да говориш добре немски език. В някои професии ще ти е необходим специализиран речник. Тази лексика можеш да научиш в езикови курсове, свързани с работата. В тези курсове ще изучаваш немски език за определена професия или за работа като цяло.

Езиковата цел тук обикновено е B2. Професионалните езикови курсове се предлагат под формата на основни професионални езикови курсове и специализирани професионални езикови курсове. Професионалните езикови курсове се основават наинтеграционните курсове: В интеграционните курсове, имигрантите изучават ежедневния немски език. В последващите професионални езикови курсове, търсещите работа имигранти се подготвят за пазара на труда.

Професионалните езикови курсове се състоят от различни курсове. Курсовете могат да се комбинират индивидуално и могат да се съчетаят с мерките, предлагани от Федералната агенция по заетостта.

Предложения от Пазара

17 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването