Езикови кафенета & езикови срещи

В Бремен има езикови кафенета и езикови срещи, в които можете да участвате. Можете да се запознаете с нови хора, да обмените идеи с тях и да се упражнявате да говорите по-добре немски език.

Преглед на езиковите кафенета в Бремен можете да намерите науебсайта на Gemeinsam in Bremen (Заедно в Бремен).

14 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването