Регионални центрове за консултации и подкрепа

РЦКП са свързана с училището система за консултации и подкрепа за сферите:

  • консултация
  • диагностика
  • превенция
  • мерки за подпомагане в училище
  • координация
  • сътрудничество
  • работа в мрежа
  • интервенция при кризи, извънредни ситуации и инциденти с насилие

Предложенията на РЦКП са насочени към родители, ученици, учители и други хора, работещи в училищния сектор.

В поверителна обстановка РЦКП може да разгледа Вашите притеснения от различни гледни точки и да предложи подкрепа, за да разработите решение заедно.

 

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: