Равноправие за жените – ЦРЖ

„Центърът за реализиране на равноправието за жените“ (ЦРЖ) е държавен орган. Той има законовия мандат да налага конституционния принцип за равни права в провинция Бремен. Той взема становище по законодателни предложения и предлага мерки за подобряване на положението на жените. Той е и централната точка за контакт за всички жени, които се чувстват дискриминирани поради пола си и предлага подкрепа. Освен това ЦРЖ подкрепя организациите на жените и момичетата в тяхната работа и разкрива политическите теми, засягащи жените, пред обществеността.

За повече информация посетете уебсайта на доставчика:
ДоставчикBremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau
АдресKnochenhauerstraße 20-25, 28195 Bremen
Телефон+49 421 3613133
Имейлoffice@frauen.bremen.de
Последна проверка: 10.10.2023

Беше ли полезна тази страница?

Това е добре да се чуе. Благодарим ви за обратната връзка!

Съжалявам за това. Какво бихме могли да подобрим?

    Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,