Обучение и допълнителна квалификация в социалната сфера – ibs Бремен

В ibs Бремен можете да участвате в различни обучения, курсове за допълнително образование, курсове за преквалификация и курсове за допълнителна квалификация. Например, можете да се научите да работите като гериатрична медицинска сестра или възпитател.

За повече информация, моля, посетете интернет страницата на ibs.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,