Обучение и допълнителна квалификация – BWU

„Образователният център за икономика в района на Унтервезер“ (BWU) е учреждение за обучение и допълнителна квалификация на бизнес асоциациите в провинция Бремен. Това означава, че тук можете да участвате в различни събития, в които можете да научите по нещо за дадена професия. Можете също така да получите съвет кой курс на обучение е подходящ за Вас.

За повече информация, моля, посетете интернет страницата на предлагащата организация.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
Доставчик„Образователен център за икономика в района на Унтервезер“ (BWU)