Консултации по трудово и социално-осигурително право – Камара на работниците и служителите Бремен

Ако имате някакви въпроси в областта на трудовото или социално-осигурителното право, можете да потърсите съвет от Камарата на работниците и служителите Бремен. Това включва например въпроси…
… относно срокове на предизвестие или защита срещу уволнение
… относно правото на отпуск
… относно свидетелствата за работа
… относно специалните плащания
… относно правото на обезщетение за безработица
… относно пенсионното осигуряване
… относно плащанията за здравна осигуровка.

Като служител/работник Вие автоматично ставате член на Камара на работниците и служителите Бремен. В този случай консултацията е безплатна за Вас.
Допълнителна информация ще получите от Камарата на работниците и служителите.

Вход Камара на работниците и служителите
© Arbeitnehmerkammer Bremen

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , , , , ,