Консултации по темата за професионалните заболявания – Камара на работниците и служителите Бремен

Ако се нуждаете от помощ по темата за професионалните заболявания, Консултантската служба за професионални заболявания на Камара на работниците и служителите Бремен ще се радва да Ви помогне. Консултантският център ще ви посъветва…
… ако искате да регистрирате професионално заболяване
… при попълване на въпросниците,
… ако молбата Ви бъде отхвърлена
… ако имате нужда от помощ за разбиране на медицинската експертиза

Консултантският център за професионални заболявания в Бремен се финансира със средства от Сенатора по наука, здравеопазване и защита на потребителите. Консултацията е безплатна.

Вход Камара на работниците и служителите
© Arbeitnehmerkammer Bremen

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,