Консултации/информация за хора с ниски доходи

„Сдружението на безработните граждани“ (agab) предлага на хората с ниски доходи консултации и информация за всички аспекти по въпросите на работата и държавните помощи. То също така ще Ви подпомогне, ако имате проблеми с други органи и ще Ви помага да ги разрешите. Ако е необходимо, agab ще Ви насочи и към други консултативни центрове.

Вход AGAB
© agab

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , , , , ,