Консултативни центрове за бежанци – AWO

„Организацията за подпомагане на нуждаещи се“ ще Ви консултира по всички първоначални въпроси и ще Ви свърже със съответната организация. Освен това „AWO“ ще Ви консултира и по въпросите на закона за пребиваване, трудовото и имиграционното право.
Работното време и лицата за контакт за Вашия район можете да намерите на интернет страницата на предлагащата организация.

Консултационен център на AWO на Кнохенхауерщр.
© AWO Bremen

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , , ,