Жилищни консултации за бежанци

AWO Бремен организира смяната от преходно общежитие към апартамент и Ви консултира по въпроси, свързани с пребиваването, трудовото и имиграционното законодателство.

Консултационен център на AWO на Кнохенхауерщр.
© AWO Bremen

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,